One comment

  • Bernardus Supriyanto

    Eduaan tenan jan dolanan penggalih sing ngeram-erami temenan. Apamaneh barang kasunyatane! Iki kabeh gaweane manungsa sing durung sampurna. Piye ya nek kabeh wis disampurnakke???Matur nuwun labuh labete kagem tiyang kathah nggih Mas Bro?

Leave a Reply

Your email address will not be published.